Forfatterarkiv: NSF

Oddbjørn Knutsen (1953-2019)

Det er med sorg at vi må melde at vår tidligere leder Oddbjørn Knutsen er gått bort så alt for tidlig. Oddbjørn var professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og ledet Norsk statsvitenskapelig forening fra 2010-2017. I tillegg hadde han en rekke verv internasjonalt. Han var blant annet styreleder for den nordiske statsviterforeningen (NoPSA) i perioden 2011-2014, og medlem av Research Council  ved EUI i Firenze fra 2014–2019. Han var også medlem av Executive Committee for European Consortium for Political Research (ECPR), og ledet mellom annet organiseringsteamet for ECPRs omfattende og suksessrike konferanse i Oslo i 2017.

Oddbjørn var en svært dyktig, hardtarbeidende og allsidig professor og kollega. Forskningsinteressene fulgte i tradisjonen til Stein Rokkan: komparativ politikk med særlig fokus på Vest-Europa, politisk sosiologi og valgatferd, verdiorienteringer og ideologi, og metodikk og statistikk. Han redigert flere bøker, inkludert The Nordic Models in Political Science: Challenged, but Still Viable? (Fagbokforlaget, 2017). 

Til oppgavene i Norsk statsvitenskapelig forening brakte han stor grad av profesjonalitet, flid og kollegialitet. Han vil bli savnet i foreningen både som leder, kollega og god venn. Vi vil markere hans bortgang på Statsviterkonferansen 5. november i Oslo. Våre tanker går til hans familie og venner i denne vanskeligste tiden. 

På vegne av styret,

Are Vegard Haug

Nytt styre

I november 2017 ble følgende personer utnevnt som styremedlemmer i Norsk statsvitenskapelig forening. Disse personene vil utgjøre et arbeidende styre frem til neste generalforsamling.

  • Are Vegard Haug, Forskningsleder NOVA (HiOA) (leder)
  • Guri Rosen, Postdoktor ARENA – Senter for europaforskning
  • Marianne Riddervold, Professor, Høgskolen i Innlandet
  • Tonje Karenina Pettersen, Stortingets administrasjon
  • Øystein Solheim Lien, Spesialrådgiver Oslo Universitetssykehus
  • Sofie Hove Stene, PWC