Forfatterarkiv: Tonje Karenina Pettersen

Statsviterkonferansen 2021

Da er programmet for Statsviterkonferansen 24. november 2021 klart:

Krisehåndtering i de nordiske landene: Ulik styring – ulikt resultat? Den pågående COVID-19-pandemien har vært en betydelig «stresstest» av de nordiske velferdsmodellene. Utfallene har vært svært forskjellig, og håndteringen i de ulike landene har avslørt styrker og svakheter ved styringsmodellene. Statsviterkonferansen 2021 utnytter læringspotensialet som ligger i komparative analyser av institusjonelle data og data om faktisk kriseadferd i de nordiske styringssystemene. Konferansens overordnede mål er å identifisere forskjellene i Nordens håndtering av pandemien og resultatene av den, og å knytte disse forskjellene til offentlig politikk, organisering og ledelse. Konferansen gir dermed kunnskap om hvordan man kan opprettholde og utvikle bærekraftig demokratisk nasjonal, regional og lokal styring i andre krisesituasjoner, inkludert håndteringen av «klimakrisen».

Statsviterkonferansen 2021

Krisehåndtering i de nordiske landene: Ulik styring – ulikt resultat?

Den pågående COVID-19-pandemien har vært en betydelig «stress test» av de nordiske velferdsmodellene. Utfallene har vært svært forskjellig, og håndteringen i de ulike landene har avslørt styrker og svakheter ved styringsmodellene. Konferansens overordnede mål er å identifisere forskjellene i Nordens håndtering av pandemien og resultatene av den, og å knytte disse forskjellene til offentlig politikk, organisering og ledelse. Konferansen gir dermed kunnskap om hvordan man kan opprettholde og utvikle bærekraftig demokratisk nasjonal, regional og lokal styring i andre krisesituasjon, inkludert håndteringen av «klimakrisen».

Detaljert program og muligheter for påmelding kommer senere. Merk at årets konferanse arrangerer i samarbeid med NEON på Lillehammer tirsdag 24. november:  https://www.neon2021.no/

Hjertelig velkommen!