Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 1986, årgang 2

Hefte 1

Forfatter(e)

Tittel

Sidetall

Anne Marie Støkken Privatisering; et spill om ord og penger? 5-30
Ivar Foss Hvem kan kontrollere – Staten eller Veritas? 31-42
Egil Bakke Privatisering, hva nå? 43-49
Johan P. Olsen Privatising og forvaltningspolitikk 51-57
Inger Louise Valle Fristilling – utfordringer og problemer 59-70
Lars Erik Lyngstad Omorganisering som styringsmiddel. Noen
refleksjoner på bakgrunn av nyere organisasjonsteori
71-82
Rune Ottesen Sovjet og den 3. verden 83-89
Kaare Strøm Stortinget som elite og institusjon 91-95

Mange av artiklene i hefte 1 var bearbeidede
bidrag fra etterutdanningskonferansen i 1985 hvor et tema var privatisering og
fristilling.

Hefte 2

Forfatter(e)

Tittel

Sidetall

Artikler

Thor Øivind Jensen Publikums erfaringer med
forvaltningen. Hva sier empirien? Hvor går teorien?
7-29
Einar Vetvik Publikum og forvaltningsloven:
Hva vet folk som sine rettigheter?
31-47
Eivind Stø Aksjon Publikum og de offentlig
ansatte – Noen kommentarer til en undersøkelse fra MMI
49-66
Ulf Torgersen Kulturrevolusjon eller
støvtørking? Noen tanker om ”Aksjon Publikum”
67-82
Petter Bomann-Larsen Enkle svarkort – Et redskap i
forvaltnings-forskningen
83-97

Debatt

Idar Magne Holme Er det enkle alltid genialt? 99-104
Thor Øivind Jensen og Petter
Bomann-Larsen
Kommentar til Holmes anmeldelse 105-107

Hefte 3

Forfatter(e)

Tittel

Sidetall

Artikler

Renate Mayntz Corporate Actors in public policy: Changing perspectives
in political analysis
7-25
Inger Marie Stigen Demografisk profil og mulige
effekter av denne. En analyse av kollegiale organer knyttet til etatenes
sentralledelse
27-49
Rolf Gabrielsen Særtrekk ved offentlig ledelse 51-69
Per Selle Politisk kultur i komparativ
forskning: Tilbake til politisk kultur
71-93

Debatt

William M. Lafferty Fagkritisk lys på norsk
statsvitenskap
95-104

Hefte 4

Forfatter(e)

Tittel

Sidetall

Artikler
Audun Offerdal Om det rasjonelle og
det rimelege
3-19
Oddbjørn Knutsen Offentlig ansatte: Mulige
årsaker til partipolitisk særpreg
21-44
Per Lægreid Styring og fristilling av
statens personalpolitikk
45-65
Svein Lund Beslutningsprosessen i
Akademikernes Fellesorganisasjon om medbestemmelse i staten: Demokrati eller
oligarki?
66-89

Debatt/kommentar

Idar Magne Holme Enkle
publikumsundersøkingar eller forskning? Tilsvar til Jensen og Bomann-Larsens
kommentar i NST 2/86
91-93
Johan Grieg Alberts og Ingri
Assum
Gi oss forskning vi kan bruke.
Kommentar til NST 2/86 om “Aksjon Publikum”
95-96
Ulf Torgersen Tilsvar til Alberts og Assum 97
Eivind Stø Tilsvar til Alberts og Assum 99-101
Thomas Chr. Wyller Dagboken som kilde.
Betraktninger omkring Jens Haugstad: Dagbok frå kongens råd
103-110

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.