Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 1994, årgang 10

Hefte 1

Forfatter(e)

Tittel

Sidetall

Artikler

 

Rune Ervik Usynlige veier til velferd: Fradragsordningenes betydning for velferdsoppnåelse i Norge

3-24

Paul G. Roness Tenestemannsorganisasjonar og forvaltningsreformer: Påverknadsmuligheter og handlingsrom

25-39

Debatt/kommentar

 

Olov Olson Kommunal ekonomistyrning – kvaliteter och problem

40-50

Tor Midtbø Tolkning av fraksjonsmerknader: Noen merknader

51-65

Hilmar Rommetvedt Når metoden blir viktigere enn problemstillingen. Replikk til Tor Midtbø om fraksjonsmerknader, partiavstand og partikoalisjon

66-75

Bjørn Erik Rasch Mye skrik og lite ull. Merknad til Tor Midtbøs merknader

76-82

Hefte 2. Spesialnummer om John Rawls og A Theory of Justice

Forfatter(e)

Tittel

Sidetall

Artikler

 

Stein Ugelvik Larsen Forord

97-103

Andreas Føllesdal John Rawls – beskjeden banebryter

105-111

Kristin Strømsnes Rettferdigheten som det rasjonelle? En diskusjon om forutsetningene bak Rawls’ teori om rettferdighet

113-131

Harald Grimen Politisk stabilitet og “The burdens of judgement”

133-152

Siri Gloppen John Rawls’ rettferdighetsteori og Den norske grunnlov av 1814

153-172

Kurt-Henning Tvedt Usikkerhetenes slør – uvitenhetens slør. En drøfting av Rawls’ rettferdighetsteori og teorien for demokratisk overgang (“transition-theory”)

173-194 

Hefte 2. Spesialnummer om John Rawls og A Theory of Justice (forts.)

Forfatter(e)

Tittel

Sidetall

Agnes M. Bamford Paretooptimalitet og omfordeling til de svake. En drøfting av velferdsstatens legitimitet ut fra to teoritradisjoner

195-207

Lars Fjell Hansson Rawls og politisk nøytralitet

209-221

Andreas Føllesdal Om Rawls og lokal rettferdighet

223-239

Stein Ugelvik Larsen John Rawls’ teori som utfordring for statsvitenskapen

241-260

Andreas Føllesdal John Rawls – Bibliografi

261-263 

Hefte 3

Forfatter(e)

Tittel

Sidetall

Artikler

 

Morten Egeberg Institusjonelle faktorer og politikkutforming. Tilfellet transportinfrastrukturplanlegging

271-288

Gunnar Fermann Retorikeren, analytikeren og den prinsipielle observatør: Maktbruk og berettigelse i Gulfkonflikten

289-306

Debatt/kommentar

 

Einar Øverbye Velferdspolitikken i framtidens Norden – for alle eller bare for de svakeste?

307-325

Sten Sparre Nilson Om krysspress og kryssende konfliktlinjer: Noen betraktninger med utgangspunkt i den norske EF-avstemningen i 1972

327-342

Hefte 4

Forfatter(e)

Tittel

Sidetall

Artikler

 

Lars Skov Henriksen Det civile samfund: Tilbage til politisk filosofi

357-374

Olaug S. Lian Rettferdighetsnormer og fordelingspolitikk. Om DRG-finansiering og prioriteringer i helsevesenet

375-396

Debatt/kommentar

 

Harald Espeli Lobbyvirksomhet i Norge – en begrepsmessig avgrensning

397-412

Bo Rothstein Historien om den politiska historiens återkomst

413-420

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.