Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 1997, årgang 13

Hefte 1

Forfatter(e)

Tittel

Sidetallr

Artikler

 

Børre Nylehn Noen paradokser i “fleksibilitet”

3-22

Kathrine Loennechen Moen Rasjonelle eller symbolstyrte politiske aktører?

23-40

Andreas Vårheim Policy-design – inntak til offentlig politikk og planlegging?

41-57

Kommentar

 

Bjarne Espedal Fornuft og tilpasning: Er organisasjonsmessig tilpasning til nye krav et resultat av kunnskapsbasert handling?

59-75

Gunnar Grendstad og Hilmar Rommetvedt EU-tilhengernes manglende gjennomslagskraft

77-86 

Hefte 2

Forfatter(e)

Tittel

Sidetallr

Artikler

 

Per Lægreid Modernisering og forvaltningsreformer

99-120

Jarle Weigård Lar kapitalisme og demokrati seg forene? Om to motstridende tilnærminger til et grunnproblem i forholdet mellom poltikk og sivilt samfunn

121-144

Tanja Ellingsen Fargerikt fellesskap eller etnisk heksebrygg? Væpnet konflikt og politisk styresett under og etter den kalde krigen

145-167

Kommentar

 

Kjell Eide Velferdsstatens byggmestre? Sosialistisk studentlag 1945-50

168-180

Hefte 3 Temanummer om Norsk statsvitenskap 50 år

Forfatter(e)

Tittel

Sidetallr

Artikler

 

Fredrik W. Thue Statsvitenskapen 50 år – et kapittel av norsk samfunnsvitenskaps historie

187-214

Stein Kuhnle og Ola Listhaug Makropolitiske komparasjoner, partier og politisk avstand: linjer, status og utfordringer i norsk statsvitenskap

215-254

Tom Christensen og Per Lægreid Sentralforvaltning og offentlig politikk

255-278

Audun Offerdal og Francesco Kjellberg Lokalpolitikk og forvaltning. Sentrale utviklingslinjer i norsk kommunalforskning i etterkrigstiden

279-298

Arild Underdal Studiet av internasjonal politikk

299-324

Knut Midgaard Politisk teori

325-362

Hege Skjeie og Helga Hernes Mellom fag og feminisme: Kvinneforskning i statsvitenskap

363-381

Ole Berg Utvendighet og innvendighet. Noen betraktninger om statens og politikkens karakter og om statsvitenskapen som deltakende institusjon

382-401

Thomas Chr. Wyller Noen jubileumsord: om kunnskap, standpunkt og politisk handling

402-406

Knut Dahl Jacobsen Offentlig administrasjon – noen tanker om fagfeltets plass i statsvitenskapen

407-409

Jens A. Christophersen Statsvitenskap 1947-1997

410-414

Henry Valen Politisk atferdsforskning

415-419

Ulf Torgersen Kontaktmønstre eller vedtaksvilkår?

420-424 

Hefte 4

Forfatter(e)

Tittel

Sidetallr

Artikler

 

Oddbjørn Knutsen Politiske konsekvenser av variasjoner i nasjonal identitet i Norge

429-458

Jo Saglie Strategivalg i politiske partier: en forskningsoversikt

459-482

Torill Nyseth og Lars Torpe Borgerstyre eller brukerstyre i lokalsamfunnet? – Institusjonelle nydannelser i demokratiperspektiv

483-508

Debatt/kommentar

 

Signe Irene Vabo Politikerrolle – et fruktbart begrep i analyser av lokalpolitisk atferd?

509-522

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.