Bli medlem

Som medlem i Norsk statsvitenskapelig forening styrker du din faglige tilhørighet.

DU FÅR:

Norsk statsvitenskapelig forening tilbyr medlemskap privatpersoner (ordinært), institusjoner og studenter. Ønsker du å tegne medlemskap velger du medlemskategori under:

Innmelding ordinært medlem

Ordinært medlemskap koster 569 kr i året.

Ditt navn
E-post
Postadresse
Postnummer
Poststed
Grad
Lærested/ arbeidsplass
Eventuell beskjed
Kontrollfelt captcha

Vi ser frem til å få deg som medlem. Informasjonen blir sendt til Universitetsforlagets kundeservice, som tar seg av registrering og utsending av tidsskriftet.

Innmelding institusjon

Institusjonsmedlemskap koster 1059 kr i året.

Navn på institusjon
Kontaktperson
E-post til kontaktperson
Fakturaadresse
Postnummer
Poststed
Eventuell beskjed
Kontrollfelt captcha

Vi ser frem til å få dere som medlemmer. Informasjonen blir sendt til Universitetsforlagets kundeservice, som tar seg av registrering og utsending av tidsskriftet.

Innmelding student

Studentmedlemskap koster 329 kr i året.

Ditt navn
E-post
Postadresse
Postnummer
Poststed
Avgangsår
Lærested
Eventuell beskjed
Kontrollfelt captcha

Vi ser frem til å få deg som medlem. Informasjonen blir sendt til Universitetsforlagets kundeservice, som tar seg av registrering og utsending av tidsskriftet.