Bli medlem

Som medlem i Norsk statsvitenskapelig forening styrker du din faglige tilhørighet.

DU FÅR:

Norsk statsvitenskapelig forening tilbyr medlemskap til 300 kr. for året 2018.

Innmelding ordinært medlem

Ditt navn
E-post
Postadresse
Postnummer
Poststed
Grad
Lærested/ arbeidsplass
Eventuell beskjed
Kontrollfelt captcha

Vi ser frem til å få deg som medlem. Informasjonen blir sendt til Universitetsforlagets kundeservice, som tar seg av registrering.