Statsviterkonferansen 2014 – program og påmelding

Norsk statsvitenskapelig forening er svært fornøyd med å kunne presentere et samfunnsmessig relevant og faglig forankret program for årets statsviterkonferanse. Statsviterkonferansen arrangeres for alle statsvitere, praktikerne innenfor faget som ønsker faglig påfyll, og de som arbeider med forskning og undervisning. Konferansen er i år et samarbeid med Samfunnsviterne og den finner sted på Ingeniørenes Hus i Oslo, 22.-23. mai, 2014.

Deltakeravgiften er 4 500 kr. for ikke-medlemmer og 3 900 kr. for medlemmer. Festmiddag (22. mai) er inkludert i begge prisene. Hvis du vil bli medlem av foreningen, kan du melde deg inn her.

Tema for konferansen

Konferansen vil ta opp et bredt spekter av ulike tema, slik som fremmedkrigere i Syria, norsk utviklingspolitikk, samordningsreformer, sentraliseringen av regjeringens beslutningsprosesser, norsk parlamentarisme, betydningen av lobbyvirksomhet, ekspertenes rolle i dagens liberale demokratier, kommune-Norge og administrative konsekvenser av integrasjonsreformer i EU.

Program og påmelding

Programmet med ytterligere presentasjon av temaer og innledere kan lastes ned her. Påmeldingskjema finner du her. Påmeldingsfrist fredag 10. april, 2014.

Velkommen til årets statsviterkonferanse!

Les om tidligere statsviterkonferanser her.

Konferanse med komparative perspektiver på statsvitenskap og kjønn

Den finske statsviterforeningen arrangerer snart en internasjonal konferanse i Helsinki i samarbeid med Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Helsinki, Den internasjonale statsviterforeningen (IPSA) og Den nordiske statsviterforeningen (NOPSA).

Deltakere må registrere seg her før 2. desember. Konferanseavgiften er på 100 euro for medlemmer utenfor en nasjonal statsviterforening.

Ikke krise i norsk statsforvaltning – men kanskje er den for selvtilfreds?

Mandag 4. november avholdt foreningen møte på Litteraturhuset i samarbeid med tidsskriftet Stat og styring med godt oppmøte. Professor Per Lægreid innledet om funnene fra den komparative surveyen som har vært foretatt blant ledere i statsforvaltningen i Norge og ti andre europeiske land (foilene hans finner du her).

Bedre enn andre land

Et viktig funn var at lederne mente de forvaltningspolitiske reformene de siste fem årene i Norge har vært vellykket. Sammenliknet med andre land gjør Norge det bedre enn andre land, samtidig som mange ledere mener reformene ikke har vært tilstrekkelige.

Norge scorer høyt på reformer knyttet til digitalisering og åpenhet sammenliknet med andre land, mens vi i motsetning til andre land scorer svært lavt på effektivisering/nedskalering.

For selvtilfreds?

Departementsråd Ingelin Killengreen i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet stilte i sin kommentar til Lægreids innledning spørsmål ved om ledere i norsk statsforvaltning er så selvtilfreds at man ikke ser problemene. Hun pekte på nødvendigheten av å   korrigere bildet med innbygger- og brukerundersøkelser, som gir et mer kritisk bilde av tilstanden i norsk forvaltning, selv om det står brukbart til i forvaltningen. På  Stat og styring sine sider er det mer om funnene i undersøkelsen og diskusjonen fra møtet.

Norsk forvaltning som avviker

Mandag 4. november kl.17.00-19.00 avholder Norsk statsvitenskapelig forening i samarbeid med Stat og styring et åpent møte på Litteraturhuset med temaet: ”Er norsk offentlig forvaltning i krise? Norsk forvaltning som avviker i europeisk sammenheng”

Professor Per Lægreid fra Universitetet i Bergen vil innlede, og departementsråd Ingelin Killengreen fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet vil kommentere før det åpnes for spørsmål og kommentarer fra salen.

Møtet vil ta utgangspunkt i funn og analyser gjort i det internasjonale forskningsprogrammet Coordination for Cohesion in the Public Sector of the Future (COCOPS), der det i våres ble publisert en rapport om Norge basert på en bred spørreundersøkelse gjennomført i flere land.

Påmeldingskjema og program for statsviterkonferansen 2013

Årets konferanse finner sted 23-24. mai i KS Agenda møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo. Statsviterkonferansen arrangeres for alle statsvitere, praktikerne innenfor faget som ønsker faglig påfyll, og de som arbeider med forskning og undervisning. Det er imidlertid mulig å melde seg på også for andre interesserte.

Påmeldingsskjema for årets konferanse finner du her.

Konferanseavgift 3 750 kr for medlemmer og 4 300 kr for ikke-medlemmer.

Programmet for konferansen kan i sin helhet lastes ned her. Sentrale statsvitenskapelig problemstillinger som hvordan statsforvaltningen bør organiseres; hvordan man sikrer et godt lederskap; utviklingen av flere norske politiske partier; samt politiske konsekvenser av et potensielt regjeringsskifte vil bli utførlig adressert og diskutert.

Les mer om fjorårets konferanse her.

Program for Statsviterkonferansen 2013

Programmet for årets statsviterkonferanse er klart! Konferansen finner sted 23-24. mai i KS Agenda møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo. Statsviterkonferansen arrangeres for alle statsvitere, praktikerne innenfor faget som ønsker faglig påfyll, og de som arbeider med forskning og undervisning. Det er imidlertid mulig å melde seg på også for andre interesserte.

Programmet for konferansen kan i sin helhet lastes ned her. Sentrale statsvitenskapelig problemstillinger som hvordan statsforvaltningen bør organiseres; hvordan man sikrer et godt lederskap; utviklingen av flere norske politiske partier; samt politiske konsekvenser av et potensielt regjeringsskifte vil bli utførlig adressert og diskutert.

Les mer om fjorårets konferanse her.

 

Sett av datoen: Statsviterkonferansen 23.-24. mai 2013

Lurer du på…
…om Stortinget har blitt mer åpent for politisk påvirkning enn tidligere?
…hva som skjer med Norge om høyresiden vinner valget?
…om media virkelig kan sies å være en fri og uavhengig statsmakt?
Alt dette og mere til, er spørsmål Statsviterkonferansen 2013 søker å belyse med det siste fra statsvitenskapelig forskning og praksis. Målgruppen for konferansen er statsvitere og andre interesserte som ønsker å holde seg oppdatert på aktuelle debatter og forskningsfunn fra statsvitenskapen.
Årets konferanse holdes i Oslo 23. og 24. mai. Fullstendig program og påmeldingsskjema vil bli lagt ut på Statsviterforeningens hjemmeside i januar/februar.

Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap

Den nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap vil bli avholdt ved Universitetet i Nordland, Bodø 7.-9.januar 2013. Les mer her. Fristen for abstract er satt til 27. november 2012. Frist for å sende inn paper er 15. desember 2012.  Dette er først og fremst en konferanse for statsvitere som arbeider ved universiteter og høyskoler. Den må ikke forveksles ved Statsviterkonferansen som Norsk statsvitenskapelig forening arrangerer.

Olafur Hardarson valgt til ECPRs utøvende komite

Olafur Hardarson fra Islands Universitet i Reykjavik ble i vår (2012) valgt til ECPRs utøvende komite (executive committee). Han ble støttet av de nordiske statsvitenskapelige organisasjonene og ECPRs offisielle representanter fra medlemsinstitusjonene i de nordiske landene. 7 av 12 medlemmer av komiteen var på valg. Valgene gjelder for 6 år. I den forrige seks-perioden var de nordiske landene representert av Jacob Torfing fra Roskilde Universitet. Jonas Tallberg, fra Universitetet i Stockholm har sittet i den utøvende komiteen i tre år og skal sitte i tre år til. Den utøvende komiteen spiller en viktig rolle i ECPR.