bilde1

Seneste nyheter fra foreningen

Statsviterkonferansen 2017

Statsviterkonferansen 2017 finner sted fredag 10.november i Georg Sverdrups hus (bibliotekbygningen på Blindern). Blant de temaene som vil diskuteres er den norske velferdsstatens fremtid, Norges Høyesterett, norsk klimapolitikk, stortingsvalget 2017 og faglig uavhengighet i sentraladministrasjonen. Hele programmet finner du her. Påmelding gjør du her.

Nytt styre

I februar 2016 ble følgende personer utnevnt som styremedlemmer i Norsk statsvitenskapelig forening. Professor Oddbjørn Knutsen er styreleder. Disse personene vil utgjøre et arbeidende styre frem til neste generalforsamling avholdes i forbindelse med Statsviterkonferansen i 2017.

  • Professor Oddbjørn Knutsen, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
  • Aspirant Lars Petter Berg, Utenriksdepartementet
  • Seniorrådgiver Ingrid Gauden, Kunnskapsdepartementet
  • Seniorforsker Anders Ravik Jupskås, Senter for ekstremismeforskning (C-REX), Universitetet i Oslo
  • Forsker Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforsking, Oslo
  • Forbundssekretær Tonje Karenina Pettersen, Norsk tjenestemannslag (NTL)