bilde1

Nyheter fra foreningen

Programmet for statsviterkonferansen 2018

Fredag 16. november 09.00 – 16.00 på OsloMet – Storbyuniversitetet

Programmet er nå klart og kan lastes ned her.

Kjøp billett nå!

Årets tema: Demokratiets tilstand

De senere år har vi vært vitne til en rekke hendelser i nasjonal og internasjonal politikk som på en unik måte illustrerer statsvitenskapens viktige rolle i samfunnet. Grunnleggende ideer om liberalt demokrati og maktfordeling utfordres i Ungarn og Polen. Populistiske partier vokser i Europa. Valget av Donald Trump har endret den politiske diskursen i USA, satt spørsmålstegn ved styrken i den liberale verdensordenen, og gjort europeerne usikre på sin tradisjonelle partner og forsvarer, i en tid hvor Russland rasler med sablene i Europas egen bakgård. Folkeavstemningen om Brexit har spredt sjokkbølger både i EU og i Norge. Synet på migrasjon og integrasjon utfordrer den klassiske høyre-venstre aksen i partipolitikken, illustrert bla gjennom valget i Sverige tidligere i høst. Nye medier har skapt politiske kommunikasjonsformer som utfordrer den fjerde statsmaktGlobaliseringen utfordrer handlingsrommet til den nasjonale offentlige forvaltningen, samtidig som ulike internasjonale institusjoner i varierende grad evner å fremforhandle løsninger på ulike globale problemstillinger. Dessuten har spørsmål om politisk lederskap, etikk og moral i kjølvannet av «#metoo»reist spørsmål ved politikernes legitimitet og tillit. Disse og andre utfordringer opptar folk og media, og er sentrale temaer innen statsvitenskapen. I år har Norsk statsvitenskapelig forening valgt å adressere flere av disse utfordringene under etiketten «demokratiets tilstand».

Foredragene og parallellsesjonene med temaene og mange spennende bidragsytere:

 • Er demokratiet i tilbakegang, eller bare virker det sånn?
 • Kommunereformen – deltakelse vs. tjenestetilbud. Hva betyr mest?
 • Stortingsregjereri og «Den Solbergske parlamentarismen»
 • BREXIT og konsekvenser for Norge
 • Teknologi og demokrati
 • Valget i Sverige: Nok en gren i et stadig større nasjonalkonservativt tre?
 • Velferd, klima og solidaritet
 • «Uro i paradis» – demokratiets fremtid?

Statsviterkonferansen 2018

Statsviterkonferansen 2018 arrangeres 16. november på OsloMet – Storbyuniversitetet. Hovedtemaet i år er «Demokratiets tilstand». Vi jobber nå intenst med et særs spennende program. Hold av datoen, så kommer påmelding og detaljert program i løpet av september.

Norsk statsvitenskapelig tidsskrift

Siste nummer av Norsk statsvitenskapelig tidsskrift er ute. Jarle Trondal og Nadja Sophia Bekkelund Kühn skriver om «Norsk Europaforvaltning. Et organisasjonsteoretisk perspektiv på departementenes EU-arbeid». Gro Sandkjær Hanssen, Lina Hamre og Kristine Lien Skog tar for seg «Jordressursar under press: Kan partipolitiken forklara gapet mellom det nasjonale målet for og den lokale forvaltninga av jordressursane?». Pål Erling Martinussen og Fredrik Kampevoll skriver om artikkelen «Gøy på landet? Betydningen av lokale trekk for innvandreres bosetting i rurale kommuner». Og sist, men ikke minst skriver Lina Christensen om «Norges klimamål for 2030. Fra global til europeisk kostnadseffektivitet.». Det er også kommentarartikler fra Bjørn Ølberg om «Den parlamentariske styreformen i kommunene», og Jarle Trondal om «Politikkens organisering». Tidsskriftet er tilgjengelig for alle her: https://www.idunn.no/nst

Statsviterkonferansen 2017

Statsviterkonferansen 2017 fant sted fredag 10.november i Georg Sverdrups hus (bibliotekbygningen på Blindern). Blant de temaene som ble diskutert var den norske velferdsstatens fremtid, Norges Høyesterett, norsk klimapolitikk, stortingsvalget 2017 og faglig uavhengighet i sentraladministrasjonen. Her finner du en del av de foredragene som ble holdt.

Nytt styre

I november 2017 ble følgende personer utnevnt som styremedlemmer i Norsk statsvitenskapelig forening. Disse personene vil utgjøre et arbeidende styre frem til neste generalforsamling.

 • Are Vegard Haug, Forskningsleder NOVA (HiOA) (leder)
 • Guri Rosen, Postdoktor ARENA – Senter for europaforskning
 • Marianne Riddervold, Professor, Høgskolen i Innlandet
 • Tonje Karenina Pettersen, Stortingets administrasjon
 • Øystein Solheim Lien, Spesialrådgiver Oslo Universitetssykehus
 • Sofie Hove Stene, PWC