bilde1

Seneste nyheter fra foreningen

Nytt styre

I februar 2016 ble følgende personer utnevnt som styremedlemmer i Norsk statsvitenskapelig forening. Professor Oddbjørn Knutsen er styreleder. Disse personene vil utgjøre et arbeidende styre frem til neste generalforsamling avholdes i forbindelse med Statsviterkonferansen i 2017.

  • Professor Oddbjørn Knutsen, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
  • Rådgiver Lars Petter Berg, Statistisk sentralbyrå (SSB)
  • Rådgiver Ingrid Gauden-Kolbeinstveit, Kunnskapsdepartementet
  • Seniorforsker Anders Ravik Jupskås, Senter for ekstremismeforskning (C-REX), Universitetet i Oslo
  • Forsker Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforsking, Oslo
  • Forbundssekretær Tonje Karenina Pettersen, Norsk tjenestemannslag (NTL)