Statsviterkonferansen 2013

Programmet for årets statsviterkonferanse er klart! Konferansen finner sted 23-24. mai i KS Agenda møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo. Statsviterkonferansen arrangeres for alle statsvitere, praktikerne innenfor faget som ønsker faglig påfyll, og de som arbeider med forskning og undervisning. Det er imidlertid mulig å melde seg på også for andre interesserte.

Programmet for konferansen kan i sin helhet lastes ned her. Sentrale statsvitenskapelig problemstillinger som hvordan statsforvaltningen bør organiseres; hvordan man sikrer et godt lederskap; utviklingen av flere norske politiske partier; samt politiske konsekvenser av et potensielt regjeringsskifte vil bli utførlig adressert og diskutert.

Les mer om fjorårets konferanse her.

 

Olafur Hardarson valgt til ECPRs utøvende komite

Olafur Hardarson fra Islands Universitet i Reykjavik ble i vår (2012) valgt til ECPRs utøvende komite (executive committee). Han ble støttet av de nordiske statsvitenskapelige organisasjonene og ECPRs offisielle representanter fra medlemsinstitusjonene i de nordiske landene. 7 av 12 medlemmer av komiteen var på valg. Valgene gjelder for 6 år. I den forrige seks-perioden var de nordiske landene representert av Jacob Torfing fra Roskilde Universitet. Jonas Tallberg, fra Universitetet i Stockholm har sittet i den utøvende komiteen i tre år og skal sitte i tre år til. Den utøvende komiteen spiller en viktig rolle i ECPR.

Statsviterkonferansen 2012

Årets statsviterkonferanse ble nylig avholdt med stor suksess i Bergen. Her fikk vi høre professor Johan P. Olsen diskutere “Hvor går statsvitenskapen?”, mens temaer som praktisk metodebruk, spørreundersøkelser, evalueringer og forvaltningspolitiske spørsmål knyttet til organisering og styring ble behørig belyst og debattert. Du kan lese mer om konferansen, samt laste ned en del av innleggene her.