Statsviterkonferansen 2012

Årets statsviterkonferanse ble nylig avholdt med stor suksess i Bergen. Her fikk vi høre professor Johan P. Olsen diskutere “Hvor går statsvitenskapen?”, mens temaer som praktisk metodebruk, spørreundersøkelser, evalueringer og forvaltningspolitiske spørsmål knyttet til organisering og styring ble behørig belyst og debattert. Du kan lese mer om konferansen, samt laste ned en del av innleggene her.