Forfatterarkiv: Anders Ravik Jupskås

Statsviterkonferansen 2017

Statsviterkonferansen 2017 fant sted fredag 10.november i Georg Sverdrups hus (bibliotekbygningen på Blindern). Blant de temaene som ble diskutert var den norske velferdsstatens fremtid, Norges Høyesterett, norsk klimapolitikk, stortingsvalget 2017 og faglig uavhengighet i sentraladministrasjonen. Her finner du en del av de foredragene som ble holdt.

Statsviterkonferansen 2014

Norsk statsvitenskapelig forening er svært fornøyd med å gjennomført nok en statsviterkonferansen med et samfunnsmessig relevant og faglig forankret program. Statsviterkonferansen arrangeres årlig og er åpen for alle statsvitere, praktikerne innenfor faget som ønsker faglig påfyll, og de som arbeider med forskning og undervisning. Konferansen i 2014 var et samarbeid med Samfunnsviterne og den fant sted på Ingeniørenes Hus i Oslo, 22.-23. mai.

Konferansen tok opp et bredt spekter av ulike tema, slik som fremmedkrigere i Syria, norsk utviklingspolitikk, samordningsreformer, sentraliseringen av regjeringens beslutningsprosesser, norsk parlamentarisme, betydningen av lobbyvirksomhet, ekspertenes rolle i dagens liberale demokratier, kommune-Norge og administrative konsekvenser av integrasjonsreformer i EU.

De aller fleste av innleggene som ble holdt ved konferansen kan lastes ned under.

Plenumsforedrag

1. Professor Tom Christensen, Institutt for statsvitenskap (UiO): Hvor går teori og praksis i statsvitenskapelig organisasjonsforskning? Kommentar ved departementsråd Tor Saglie.

2. Professor emeritus Tore Hansen, Institutt for statsvitenskap (UiO): Kan Norge bli mer demokratisk med færre kommuner?

Innledninger på de ulike sesjonene

3. Professor emeritus Helge Hveem, ISV, UiO: Utviklingspolitikk i endring?

4. Postdoktor Lise R. Rykkja, Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap, UiB: Bedre samordning – internasjonale erfaringer.

5. Seniorrådgiver Astri Hildrum, Difi: Hva kan vi lære av andre land og hvordan kan vi bruke det vi har lært?

6. Postdoktor Kristoffer Kolltveit, ISV, UiO: Et sterkere sentrum i norsk forvaltning?

7. Svein Eriksen, Difi: Regjeringskollegiet som samordner

8. Professor Bjørn Erik Rasch, ISV, UiO: Norsk parlamentarisme under flertalls- og mindretallsregjeringer. Et komparativt perspektiv.

9. Seniorforsker Cathrine Holst, Arena (Senter for europaforskning): Ekspertvelde eller demokrati?

10. Professor Rune Sørensen, Handelshøyskolen BI: Ekspertvelde eller demokrati. En kommentar til Cathrine Holst.

11. Professor Eli Skogerbø, Institutt for medievitenskap, UiO: Hvorfor ble det borgerlig valgseier ved valget i 2013 – var det mediene som avgjorde?

12. Professor Bernt Aardal, ISV, UiO: Stortingsvalget 2013. Hvorfor borgerlig seier og hvorfor den betydelige framgangen for Høyre?

13. Professor Harald Baldersheim, ISV, UiO: Kommunereform: Frivillighet eller tvang?

14. Regelverksdirektør Kari Bryhni, Mattilsynet: Åpenhet i praksis

15. Professor Jarle Trondal, Universitetet i Agder, og professor Morten Egeberg, UiO: Flernivåstaten og det norske statsapparatet

Les om tidligere statsviterkonferanser her.

Statsviterkonferansen 2013

Programmet for årets statsviterkonferanse er klart! Konferansen finner sted 23-24. mai i KS Agenda møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo. Statsviterkonferansen arrangeres for alle statsvitere, praktikerne innenfor faget som ønsker faglig påfyll, og de som arbeider med forskning og undervisning. Det er imidlertid mulig å melde seg på også for andre interesserte.

Programmet for konferansen kan i sin helhet lastes ned her. Sentrale statsvitenskapelig problemstillinger som hvordan statsforvaltningen bør organiseres; hvordan man sikrer et godt lederskap; utviklingen av flere norske politiske partier; samt politiske konsekvenser av et potensielt regjeringsskifte vil bli utførlig adressert og diskutert.

Les mer om fjorårets konferanse her.

 

Olafur Hardarson valgt til ECPRs utøvende komite

Olafur Hardarson fra Islands Universitet i Reykjavik ble i vår (2012) valgt til ECPRs utøvende komite (executive committee). Han ble støttet av de nordiske statsvitenskapelige organisasjonene og ECPRs offisielle representanter fra medlemsinstitusjonene i de nordiske landene. 7 av 12 medlemmer av komiteen var på valg. Valgene gjelder for 6 år. I den forrige seks-perioden var de nordiske landene representert av Jacob Torfing fra Roskilde Universitet. Jonas Tallberg, fra Universitetet i Stockholm har sittet i den utøvende komiteen i tre år og skal sitte i tre år til. Den utøvende komiteen spiller en viktig rolle i ECPR.

Statsviterkonferansen 2012

Årets statsviterkonferanse ble nylig avholdt med stor suksess i Bergen. Her fikk vi høre professor Johan P. Olsen diskutere “Hvor går statsvitenskapen?”, mens temaer som praktisk metodebruk, spørreundersøkelser, evalueringer og forvaltningspolitiske spørsmål knyttet til organisering og styring ble behørig belyst og debattert. Du kan lese mer om konferansen, samt laste ned en del av innleggene her.